A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
widget will apear here

Надання повноважень на проведення перевірки цистерн


Одним із завдань Головного сервісного центру МВС є забезпечення якості послуг, зокрема і з перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, що позитивно вплине на безпеку перевезень небезпечних вантажів, а також в збільшені кількості суб’єктів господарювання, які матимуть право проводити такі перевірки, що дозволить запровадити належний рівень конкуренції та, як наслідок, знизити вартість відповідних послуг для споживача.

Наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108, затверджено Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів.

Порядком визначено процедуру проведення перевірки та маркування, зокрема цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин), що використовуються для перевезення рідких, порошкоподібних та гранульованих небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

Вимоги Порядку є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та видів їх діяльності, які є виробниками, власниками, орендарями або операторами цистерн, а також здійснюють експлуатацію цистерн, їх ремонт, переобладнання, технічне діагностування, перевірку та нагляд за ними.

Дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення:

 • газів;
 • рідких, порошкоподібних і гранульованих вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа;
 • небезпечних вантажів в змішувально-зарядних машинах з цистернами місткістю менше 1000 л;
 • вантажів, які не підпадають під дію законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів;
 • вантажів територіями підприємств, установ та організацій, де вони виготовляються або утворюються, використовуються або захороняються.

Перевірка цистерн здійснюється шляхом проведення первинних, проміжних, періодичних та позапланових перевірок уповноваженими суб’єктами господарювання.

Відповідно до розділу IV Порядку Головний сервісний центр МВС уповноважує суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин).

Суб’єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, подає до Головного сервісного центру МВС у паперовій або електронній формі повідомлення (заяву) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн, а також документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання — заявника:

 • копії установчих документів суб’єкта господарювання — заявника;
 • копії документів суб’єкта господарювання — заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення;
 • копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сферою акредитації. Відповідно до пункту 1.8.6.2.1 глави 1.8 додатка А до Угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) акредитація повинна відповідати вимогам стандарту EN ISO/IEC 17020:2012, тип А.
 • фотографії розміром 13 х 18 см (загальний вигляд території суб’єкта господарювання — заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);
 • копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб’єкта господарювання — заявника;
 • копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб’єкта господарювання — заявника;
 • відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб’єкта господарювання — заявника.

Главою 3 розділу ІІІ Порядку встановлені технологічні вимоги до уповноважених органів, зокрема  визначено, що суб’єкт господарювання:

 • повинен мати типову та індивідуальну програми технічного діагностування (у випадках, передбачених у главі 11 розділу ІІ Порядку);
 • набув права на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та на роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо) відповідно до законодавства;
 • повинен мати виробниче приміщення, яке має:
 • технічне оснащення для забезпечення якісної перевірки цистерн, раціонального використання матеріальних ресурсів, безпечних умов праці;
 • окремий пост та/або лінію діагностичного обладнання;
 • пристрої водопостачання і водообробки для забезпечення безперебійного постачання води належної якості та в кількості, необхідній для проведення гідравлічних випробувань під тиском та випробування на герметичність цистерн, а також забезпечувати інші господарчі та протипожежні потреби;
 • каналізаційні споруди для забезпечення очищення стічних вод відповідно до санітарних норм, установлених законодавством;
 • інші вимоги, передбачені Порядком.

До відома суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з перевірки цистерн

Заяви з визначеним переліком документів просимо направляти до Головного сервісного центру МВС на поштову адресу: 04052, м. Київ, вул. Лук’янівська, 62, Головний сервісний центр МВС.

Перелік суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин):

перелік 1

перелік 2

перелік 4

перелік 5

перелік 6

перелік 8

перелік 9

перелік 10

перелік 11

перелік 12

перелік 14

перелік 15

перелік 16

перелік 17

перелік 18

перелік 19

перелік 20

перелік 21