A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
widget will apear here

Розгляд проєктів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції


Місцезнаходження надання послуги:

Послуга надається в Головному сервісному центрі МВС

Контакти:

(044) 374-13-71, (044) 374-13-69

Необхідні документи для отримання послуги:

 • письмова заява (у довільній формі як звернення);
 • документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
 • проєкт нормативно-технічної документації;
 • копії протоколів випробувань переобладнаних транспортних засобів згідно з нормативно-технічною документацією на відповідний вид переобладнання заявника, оформлених випробувальними лабораторіями, акредитованими відповідно до законодавства на такі види випробувань;
 • платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або  відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/

Послідовність дій одержувача послуги:

 • подання до адміністративного органу повного пакета документів, необхідного для погодження проекту нормативно-технічної документації;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання погодження проєктів конструкцій транспортних засобів в рамках розгляду нормативно-технічної документації або листа з обґрунтуванням причин відмови в погодженні.

Послідовність дій щодо отримання примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу:

Видача примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу (далі – свідоцтв) у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється Головним сервісним центром МВС у такому порядку:

 • отримання від замовника заяви встановленого зразку* (з обґрунтуванням потреби в необхідній кількості свідоцтв);
 • передача замовнику рахунку для здійснення оплати виділеної кількості свідоцтв;
 • отримання від замовника копії оплаченого рахунку та після підтвердження надходження даних коштів на рахунок ГСЦ МВС здійснюється планування друку та видачі свідоцтв;
 • передача замовнику свідоцтв на підставі довіреності (чинної на момент отримання свідоцтв) та платіжного доручення.

* зразок заяви

Вартість послуги:

199 гривень – надання послуги протягом 30 календарних днів;

398 гривень – термінове надання послуги у строк до 10 днів (за письмовим зверненням суб’єкта звернення)

9 грн. 24 коп. – вартість бланкової продукції.

Строк надання послуги:

Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги, до 10 днів – у разі письмового звернення суб’єкта звернення щодо термінового надання послуги (у разі можливості суб’єкта надання адміністративної послуги надати адміністративну послугу терміново та письмового звернення суб’єкта звернення щодо термінового надання адміністративної послуги).

Перелік підстав для відмови в наданні послуги: 

 • подання неповного пакета документів;
 • невідповідність документів установленим вимогам;
 • наявність у наданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
 • невідповідність конструкції транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху, правилам і нормам, які діють на території України.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги